Aktualności

Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Ołoboku

Drukuj

 14 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość podczas której przedstawiciele rodziców i mieszkańców Ołoboku i Sławina przekazali szkole sztandar. Jesienią 2013 r. zawiązał się Komitet Fundacyjny, którego celem było zebranie środków na zakup sztandaru dla naszej szkoły. W okresie luty – marzec 2014 r. Komitet prowadził, głównie wśród mieszkańców Ołoboku i Sławina, zbiórkę pieniędzy, a następnie aż do czerwca inne działania organizacyjne których uwieńczeniem był zakup i zorganizowanie uroczystości (przy wielkiej pomocy szkoły) przekazania sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły Księdza Józefa Kuta w Sławinie, następnie przeszliśmy do kościoła parafialnego w Ołoboku, gdzie o godz. 11.00 odprawiona została msza święta połączona z poświęceniem sztandaru. O godz. 12.20 w Domu Rolnika w Ołoboku odbyło się przekazanie sztandaru szkole przez przedstawicieli lokalnej społeczności i fundatorów. Program tej części przewidywał obrzęd przekazania sztandaru społeczności szkolnej, ślubowanie uczniów na sztandar, występ uczniów i prezentację dotyczącą historii szkolnictwa na ziemi ołobockiej. Na koniec wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek. W imprezie brało udział ok. 200 osób.

Podpisany podczas uroczystości przez fundatorów akt fundacji sztandaru mówi m.in. :

przekazujemy Szkole Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta

SZTANDAR

Niech będzie od dzisiaj symbolem i dumą tej Szkoły,
Niech przywołuje najwyższe wartości: Boga, Honor, Ojczyznę i Poszanowanie Nauki, Niech zobowiązuje do godnego życia i wypełniania obowiązków na wzór błogosławionego księdza Józefa Kuta, Niech jednoczy całą Społeczność jako jedną, wielką i silną Szkolną Rodzinę,
Niech będzie strażnikiem tradycji oraz właściwego kierunku nauczania i wychowania”

 

 

Fundatorami sztandaru są:

- Mieszkańcy wsi Ołobok i Sławin

- Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta

- Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Ołoboku

- inne osoby prywatne, zarówno mieszkańcy Ołoboku i Sławina, jak i osoby spoza tych miejscowości, które przekazały szczególnie wysokie datki na zakup sztandaru tj.:

Ks. Henryk Szwarc, Elżbieta, Andrzej Strzelczykowie, Renata, Stanisław Wasielewscy

Ewelina, Mariusz Łukawscy, Lucyna i Henryk Derowie, Teresa i Stefan Lemieszowie

Jolanta i Czesław Berkowscy, Anna i Paweł Siwakowie, Anna i Stanisław Jarosikowie

Elżbieta i Stanisław Kosterowie, Grażyna i Lucjan Gmerkowie, Ewa i Marek Szewczykowie

Tomasz Kaźmierczak, Maria Otwiaska.

 

SPOŁECZNY KOMITET FUNDACJI SZTANDARU

 

Teresa Lemiesz, Ewelina Łukawska, Anna Derdas, Monika Lemiesz, Stanisław Kostera, Ryszard Lubryka, Lucjan Gmerek, Marek Szewczyk, Czesław Berkowski, Dariusz Ratajczyk

 

 

UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA SZTANDARU PRZYGOTOWALI

Oprawa muzyczna, przygotowanie artystyczne – Bogumił Walerian, Stanisław Jarosik, Orkiestra Dęta Ołobok

Teksty, przygotowanie artystyczne – Bożena Maciejewska, Lucyna Wittek, Renata Nieruchalska

Prezentacje multimedialne, teksty – Lucyna Wittek, Grażyna Kidziak, Ilona Mielcarek, Marta Kurek

Prowadzenie, teksty, przygotowanie artystyczne – Urszula Wiatrak

Scenariusz, teksty – Dariusz Ratajczyk

Nagłośnienie i pomoc przy obsłudze technicznej uroczystości – Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Specjalne podziękowania przekazujemy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ołoboku, którzy wystąpili w części artystycznej i ich rodziców, którzy się ciężko napracowali, a także dla ks. Bogdana Wojciechowskiego i Henryka Szwarca za odprawienie mszy i poświęcenie sztandaru.

Dziękujemy


 

KALENDARZ

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 - 31 grudnia 2018

FERIE ZIMOWE

14  - 27 stycznia 2019

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

18 - 23  kwietnia 2019

FERIE LETNIE

22 czerwca - 31 sierpnia 2019

 DODATKOWE DNI WOLNE

  • 2 listopada 2018
  • 15 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty - j. polski
  • 16 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty - matematyka
  • 17 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty - j. angielski
  • 2 maja 2019
  • 31 maja 2019
  • 18 czerwca 2019
  • 19 czerwca 2019