Aktualności

„Tu jest mój dom - moja wieś na przestrzeni wieków” -21.06.2016r.

Drukuj
Odsłony: 1090

21 czerwca 2016 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość będąca podsumowaniem projektu edukacyjnego „Tu jest mój dom - moja wieś na przestrzeni wieków”. Realizację tego projektu rozpoczęliśmy we wrześniu bieżącego roku szkolnego. Projekt uwzględniał poznanie wszelkich dóbr i przekazów kultury naszego regionu. Założeniem projektu było zaangażowanie całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, rodziców, współpracujących ze sobą nauczycieli, mieszkańców wsi w realizację powierzonych zadań.

Realizacja projektu rozbudziła zainteresowania uczniów, a także ich rodzin tematyką regionalną oraz wzbudziła poczucie przynależności lokalnej. 21 czerwca nasi uczniowie zaprezentowali się w inscenizacji przedstawiającej historię Ołoboku na przestrzeni wieków inspirowaną wydarzeniami historycznymi.W trakcie inscenizacji chór szkolny zaprezentował ołobockie pieśni ludowe, poznanie tych pieśni było jednym z zadań naszego projektu. Uczennice wykonały taniec historyczny oraz regionalny. Następnie nasi goście mogli obejrzeć prezentację ukazującą realizację wybranych działań. Foto prezentacja przedstawiała rajd rowerowy śladami miejscowego rzeźbiarza Pawła Brylińskiego. Filmik nawiązujący do warsztatów słomkarstwa - dawnego rzemiosła w Ołoboku. Nasi uczniowie poznawali sztukę wyplatania ze słomy. Były też zdjęcia związane z przygotowaniem przewodnika po Ołoboku.

Niektóre realizowane w trakcie projektu zadania miały formę konkursową.

Uczniowie starszych klas wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem

„Najpiękniejsze miejsca w Ołoboku w oczach uczniów”. I tak:  I miejsce – Kinga Skrobańska, II miejsce – Milena Pasiak , III miejsce zajęła Oliwia Strzelczyk.

Realizacja kolejnego zadania związanego z  projektem dotyczyła lekcji techniki. Zadaniem uczniów było wykonanie makiet naszej miejscowości. Z tego zadania nasi uczniowie wywiązali się bardzo efektownie  i z zaangażowaniem wspólnie z rodzicami przystąpili do pracy, a efekty ich starań mogliśmy podziwiać na przygotowanej wystawie.

W konkursie tym I miejsce  zajęły równorzędnie Kinga Skrobańska oraz Daria Łukawska, II miejsce Milena Pasiak, III miejsce zajęli Jakub Robotnikowski oraz Szymon Jancik, chłopcy wykonali wspólną pracę.

W kolejnym konkursie uczniowie wykonali postacie w strojach ludowych. I miejsce zajęła w nim Marta Majtas, II miejsce Kinga Skrobańska, a III miejsce  Kacper Paluszkiewicz

Ściany sali zdobiły ekspozycje prezentujące wytwory uczniów związane z realizacją projektu, wystawy prezentowały propozycje logo Ołoboku oraz kolaż miejscowości. Była też wystawa pocztówek ukazująca urokliwe miejsca w Ołoboku. Mogliśmy przypomnieć  sobie legendę dotyczącą powstania Ołoboku, zdjęcia miejscowości oraz wiersze o naszym patronie, którym jest błogosławiony Ks. Józef Kut. Autorami wierszy są absolwenci naszej szkoły.

Jedna z wystaw poświęcona była znanej wszystkim historii słomkarstwa w Ołoboku. Były tam wykonane prace uczniów  podczas warsztatów ze słomkarstwa tak zwane bortki, a także prace uczniów z klasy 2 i 3 przedstawiające koszyczki. Wykonanie tych prac miało również formę konkursową: I miejsce zajął Kacper Gołdyn, Joanna Wojtasiak, II miejsce Maria Gmerek, III miejsce Michał Kasprzyk.

Naszą wystawę wzbogaciły dwa albumy  przygotowane w trakcie realizacji projektu „Przewodnik po Ołoboku” oraz „Przewodnik po muzeum”

Edukacji regionalnej, którą realizowaliśmy nie sposób zrozumieć bez odwołania się do pojęcia malej ojczyzny. Jest to świat, w którym żyjemy na co dzień, ludzie stworzona przez nich kultura, krajobraz, przyroda. Mała ojczyzna graniczy z innymi małymi ojczyznami tworząc regiony, te zaś dużą ojczyznę.   

Wszyscy gościliśmy się zajadając „swojskie jadło” przygotowane przez aktywnie zaangażowaną  Radę Rodziców, na których pomoc zawsze możemy liczyć.  

Koordynatorami projektu byli: Renata Nieruchalska, Bogumił Walerian, Urszula Wiatrak, a w realizację zaangażowali się wszyscy nauczyciele szkoły.