Aktualności

"NIE MÓWIMY ŻEGNAJ, MÓWIMY DO ZOBACZENIA"

Drukuj
Odsłony: 237

    W poniedziałek 25 listopada 2019 r. uczniowie oraz cała społeczność naszej szkoły,  podziękowałaprozą, poezją i piosenką PaniUrszuli Wiatrak, za 34 letnią pracę w Szkole Podstawowej w Ołoboku. Pani Urszula Wiatrak po 39 latach pracy odeszła na zasłużoną emeryturę. Uroczystość zapoczątkowało przemówienie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku Pani Sylwii Zimoch, która powitała zaproszonych gości: Dyrektor GZEASiPPanią Barbarę Stasiak oraz pracownikówGZEASiP;Panią Marię Ratajczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołoboku w latach 1982-1991; Pana Dariusza Ratajczyka Dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 1991-2019; Panią Annę Jarosik oraz Marię Ciapierzyńską – emerytowane nauczycielki;  Przedstawicielki Rady RodzicówPanie: Justynę Karbową, Aldonę Fornalczyk, BarbaręMajtas, Katarzynę Gołdyn.

 Następnie Pan Dariusz Ratajczyk przedstawił w swym przemówieniu historię pracy i dorobek zawodowy Pani Urszuli oraz podkreślił jak wspaniałym jest ona człowiekiem, pedagogiem i wychowawcą.Uczniowie w pięknym montażu słowno – muzycznym przygotowanym pod kierunkiem Pani Renaty Nieruchalskiej oraz Pana Bogumiła Waleriana wspominali wspólnie przeżyte lekcje, przygody, wycieczki. Podziękowali Pani Uli za lata owocnej pracy życząc wszystkiego co najlepsze. W trakcie części artystycznej Pani Lucyna Wittekprzedstawiała bogatą w szczegóły prezentację multimedialną,  któraobrazowała pracę Pani Uli.

W części artystycznejwystąpili również nauczyciele naszej szkoły, którzy wyrazili uznanie i szacunek swojej koleżance,specjalnie napisanym na tę okazję wierszem i piosenką. W dowód ogromnego uznania i podziękowania, nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy zaproszeni goście obdarowali Panią Urszulę kwiatami i upominkami.

Głos zabrała również Pani Maria Ratajczyk, która w pięknych słowach wspominała pracę Pani Urszuli Wiatrak. Udzielając jednocześnie wielu cennych wskazówek na kolejne lata życia i życząc samych pięknych i  radosnych dni na zasłużonej emeryturze.

Na zakończenie Pani Urszula Wiatrak opowiedziała o swojej pracy, rodzinie, planach na przyszłość. Wspominała też osoby, które miały ogromny wpływ na przebieg jej pracy zawodowej, odegrały ważną rolę w jej życiu, i którym wiele zawdzięcza. Podziękowała swoim dyrektorom oraz wszystkim, z którymi było dane jej pracować. Zwieńczeniem tej miłej i wzniosłej uroczystości byłaprzygotowana przez Panią Ulę słodka niespodzianka dla wszystkich uczniów oraz zaproszonych gości.