Aktualności

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE Z DNIA 11 MARCA 2020 ROKU

Drukuj

 

 

Szanowni Mieszkańcy gminy Sieroszewice!

 

W  związku  z  rozprzestrzenianiem  się  wirusa  SARS-CoV-2  na  terenie  Polski  apeluję     o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk.Proszę

o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku. Nie panikujmy, ale też nie wystawiajmy się     na niepotrzebneryzyko.

W chwili obecnej nie ma podejrzenia zakażenia wirusem przez kogokolwiek z terenu gminy Sieroszewice, pomimo tego jako Urząd Gminy Sieroszewice nie bagatelizujemy sytuacji.    OdkilkudniuczestniczęwewszelkichspotkaniaorganizowanychprzezStarostwoPowiatowe wOstrowieWielkopolskiminabieżącomonitorujęrozwójepidemii.Jestemrównieżwścisłym kontakcie z Wojewodą Wielkopolskim.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego od 12 do 25 marca włącznie zawieszam funkcjonowanie szkół i przedszkoli na terenie gminy Sieroszewice. Nadmieniam, że kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli będą podejmowane zgodnie z m.in. wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej oraz Wojewody Wielkopolskiego, a także na podstawie bieżącej sytuacji.

Ponadto  po  serii  rozmów  Gminnego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  oraz  spotkań    z sołtysami, Dyrektorami Szkół i Przedszkoli oraz Kierownikami Gminnych Jednostek Organizacyjnych zapadły następujące decyzje oraz rekomendacje:

 • odwołujesięwszystkiewycieczkiszkolneorazkonkursymiędzyszkolneorganizowane przezszkołyiprzedszkola,dlaktórychorganemprowadzącymjestgminaSieroszewice na czasnieokreślony,
 • odwołujesięwszystkiezajęciaplastyczne,muzyczneoraztaneczneorganizowaneprzez Gminy Ośrodek Kultury w Sieroszewicach na czasnieokreślony,
 • odwołuje się zajęcia na świetlicach środowiskowych na czasnieokreślony,
 • zawiesza się funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Latowicach na czas nieokreślony,
 • zawiesza się funkcjonowanie Publicznej Biblioteki w Sieroszewicach wraz z filiami  w Wielowsi, Ołoboku orazStrzyżewie,

 

 • rekomenduję odwołanie wszystkich wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych organizowanych przez sołectwa oraz organizacje pozarządowe na czasnieokreślony,
 • zalecam daleko idącą ostrożność brania udziału w Sesjach i Komisjach Rady Gminy Sieroszewie oraz innych niezbędnych spotkaniach na czasnieokreślony,
 • proszę o rozważenie konieczności wizyty w Urzędzie Gminy Sieroszewice, jeżeli nie jest to sprawa niecierpiącazwłoki.

Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji nie podaję terminu obowiązywania powyższych decyzji i rekomendacji, jednocześnie prosząc o zrozumienie.

Informuję również, że podjąłem decyzję o częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej budżetu gminy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe i zakupie w pierwszej kolejności:

 • termometrów,
 • dozownikówłokciowych,
 • dozownikówjednorazowych,
 • płynówantyseptycznych,
 • płynów do myciapowierzchniowego.

W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów (kaszel, gorączka, duszność   i problemy z oddychaniem) proszę o niezwłoczny kontakt telefoniczny z najbliższym oddziałem chorób zakaźnych (tel.: 62 757 9194).

ProszęouważneczytaniekomunikatównastronieinternetowejUrzęduGminyorazinformacji przekazywanych przezsołtysów.

 

 

Z poważaniem

Anatol Piaskowski

Wójt Gminy Sieroszewice

KALENDARZ

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 - 31 grudnia 2019

FERIE ZIMOWE

27  stycznia -  9 lutego 2020

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

9 - 14  kwietnia 2020

FERIE LETNIE

27 czerwca - 31 sierpnia 2020

 DODATKOWE DNI WOLNE

 • 2 - 3 stycznia 2020
 • 21 kwietnia 2020 - egzamin ósmoklasisty - j. polski
 • 22 kwietnia 2020 - egzamin ósmoklasisty - matematyka
 • 23 kwietnia 2020 - egzamin ósmoklasisty - j. angielski
 • 12 czerwca 2020
 • 1 czerwca 2020
 • 26 czerwca 2020