Kadra pedagogiczna

Drukuj
Kadra Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej im. Ks.  Józefa Kuta  w Ołoboku
Rok szkolny 2021/2022   
 
 
Dyrektor szkoły:
 
Sylwia Zimoch
 
Nauczyciele:
 
Marta Janiak – język angielski, fizyka
Anna Jarosik – matematyka
Sylwia Kowalczyk – wychowanie do życia w rodzinie
Ilona Mielcarek – geografia, biologia, historia, nauczanie indywidualne
Renata Nieruchalska – edukacja wczesnoszkolna, nauczanie indywidualne, plastyka 
Mirosława Piaskowska –  język niemiecki
Dominika Sodolska – logopeda
Barbara Urban Bartnicka – oddział przedszkolny, edukacja dla bezpieczeństwa
Dominika Walczak – język polski
Donata Walczak – chemia, matematyka
Bogumił Walerian – wychowanie fizyczne, technika, muzyka, biblioteka szkolna
Paulina Wielanek – język polski
Lucyna Wittek – edukacja wczesnoszkolna, religia
Sylwia Zimoch – historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe
 
 
 

KALENDARZ

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021

FERIE ZIMOWE

17 - 30 stycznia 2022

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

14 - 19  kwietnia 2022

FERIE LETNIE

24 czerwca - 31 sierpnia 2022

 DODATKOWE DNI WOLNE

  • 12 listopada 2021 
  • 2 maja 2022 
  • 24 maja 2022 - egzamin ósmoklasisty - język polski
  • 25 maja 2022 - egzamin ósmoklasisty - matematyka
  • 26 maja 2022 - egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
  • 17 czerwca 2022 
  • 22 - 23 czerwca 2022