Kadra pedagogiczna

Drukuj
Odsłony: 1066
Kadra Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej im. Ks.  Józefa Kuta  w Ołoboku
Rok szkolny 2021/2022   
 
 
Dyrektor szkoły:
 
Sylwia Zimoch
 
Nauczyciele:
 
Marta Janiak – język angielski, fizyka
Anna Jarosik – matematyka
Sylwia Kowalczyk – wychowanie do życia w rodzinie
Ilona Mielcarek – geografia, biologia, historia, nauczanie indywidualne
Renata Nieruchalska – edukacja wczesnoszkolna, nauczanie indywidualne, plastyka 
Mirosława Piaskowska –  język niemiecki
Dominika Sodolska – logopeda
Barbara Urban Bartnicka – oddział przedszkolny, edukacja dla bezpieczeństwa
Dominika Walczak – język polski
Donata Walczak – chemia, matematyka
Bogumił Walerian – wychowanie fizyczne, technika, muzyka, biblioteka szkolna
Paulina Wielanek – język polski
Lucyna Wittek – edukacja wczesnoszkolna, religia
Sylwia Zimoch – historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe