Wykaz podręczników 2019/20

Drukuj

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości wykaz podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2019/20

Wszystkie podręczniki do zajęć obowiązkowych kupuje szkoła. Do przedmiotu nieobowiązkowego - religia będą obowiązywały podręczniki wg zestawienia poniżej:

Wykaz w formacie pdf wykaz_podręczników_2019-20.pdf

 

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości wykaz podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2018/19

Wszystkie podręczniki do zajęć obowiązkowych kupuje szkoła. Do przedmiotu nieobowiązkowego - religia będą obowiązywały podręczniki wg zestawienia poniżej:

Wykaz w formacie pdf wykaz_podręczników_2018-19.pdf

 

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości wykaz podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2017/18

Wykaz w formacie pdf wykaz_podręczników_2017-2018.pdf

Wykaz w formacie open document wykaz_podręczników_2017-2018.odt

 

 

Dyrektor szkoły podaje do wiadomości wykaz podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2016/17

Wykaz w formacie pdf files/wykaz_podręczników_2016-2017.pdf

Wykaz w formacie word files/wykaz_podręczników_2016-2017.doc

 

 

Zarządzenie Nr 2/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta

z dnia 25 września 2018 roku

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19

 

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) ustalam w roku szkolnym 2018/19 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta w następujących terminach:

1 Dzień - 2  listopada 2018 r.

2 Dzień - 15  kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty (j. polski)

3 Dzień - 16 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty (matematyka)

4 Dzień - 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty (j. obcy)

5 Dzień - 2 maja 2019 r. 

6 Dzień - 31 maja 2019 r.

7 Dzień - 18 czerwca 2019 r.

8 Dzień - 19 czerwca 2019 r.

 

/ - / Dyrektor Szkoły Dariusz Ratajczyk

 

KALENDARZ

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 - 31 grudnia 2019

FERIE ZIMOWE

27  stycznia -  9 lutego 2020

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

9 - 14  kwietnia 2020

FERIE LETNIE

27 czerwca - 31 sierpnia 2020

 DODATKOWE DNI WOLNE

  • 2 - 3 stycznia 2020
  • 21 kwietnia 2020 - egzamin ósmoklasisty - j. polski
  • 22 kwietnia 2020 - egzamin ósmoklasisty - matematyka
  • 23 kwietnia 2020 - egzamin ósmoklasisty - j. angielski
  • 12 czerwca 2020
  • 1 czerwca 2020
  • 26 czerwca 2020